Dziś czterolatki miały zajęcia przyrodnicze prowadzone przez edukatora z CEPL w Powsinie. Oto kilka informacji:
Zajęcia poświęcone leśnym zwierzętom i ich zwyczajom związanym z konkretną porą roku. Zaczynamy od najbardziej rozpoznawanego zwierzęcia, kojarzonego najczęściej z jesienią – jeża. Poprzez ogólnorozwojowe aktywności, zaspokajając naturalną potrzebę poznawania świata postaramy się przybliżyć uczestnikom zajęć tryb jego życia, miejsca bytowania, a także zagrożenia, jakie na niego czyhają. Poruszane zagadnienia wpisane będą w aktualną porę roku, czyli nie zabraknie również informacji o zmianach zachodzących w przyrodzie w tym okresie oraz ich wpływie na życie naszego bohatera, czyli jeża.

Ciekawe prace i zabawy w gr II.Zajęcia otwarte w ,,Tygryskach”