10 października w gr III rodzice uczestniczyli w zajęciu otwartym.Dzieci wykonywały rożne zadania i ćwiczenia przygotowujące do podjęcia nauki w szkole.

Warsztaty ceramiczne cz.INasze prace.