W Starszakach praca plastyczna z różnych materiałów.

Siejemy owies.Dzieci z grupy I zakładają ogródek
Aktualności