Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.
Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br.  trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.
Terminy przyjęć dokumentów rekrutacyjnych:
poniedziałek 16 marzec 15:00-17:00
Środa 18 marzec 8:00-16:00
Piątek 20 marca od 10:00-16:00

Rodzice mogą skorzystać również z niżej wymienionych sposobów:

Zostaną one sprawdzone. Dostaniecie Państwo informację zwrotną (mailem lub telefonicznie) co do poprawności wypełnionych i złożonych dokumentów.

  • W przypadku braku możliwości wysłania skanu, dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do przedszkola w terminie do 20 marca 2020 r. do godz. 16.00

W placówce zachowane będą zaostrzone reguły sanitarne. Dokumenty odbierze od Państwa pracownik i przekaże do sekretariatu. Tak jak w przypadku pierwszego sposobu dostaniecie Państwo informację zwrotną (mailem lub telefonicznie).

  • Wnioski oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole pierwszego wyboru, np. drogą mailową lub telefoniczną o wysyłce dokumentów.
  • W przypadku braku możliwości otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia o zatrudnieniu, rodzice powinni napisać oświadczenie o ich późniejszym dostarczeniu.
  • W indywidualnych przypadkach konsultacje udzielane będą wyłącznie telefonicznie (22 8363512) w godz. 8:00-16:00.

 

Zawieszenie zajęć.W co się bawić?
Aktualności