Stowarzyszenie ,,Dać siebie innym” dziękuje wszystkim,którzy zbierając nakrętki pomagali potrzebującym.Od września zbieramy dalej!Obraz (2)

Przedszkolny dzień sportowy.Nasze sukcesy!