Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu. Zapraszamy do obejrzenia nadesłanych prac.
Prace dostarczone na konkurs plastyczny

Odwiedziny Strażaków.Wycieczka na wystawę Cosmos Discovery.