16 czerwca kolejna grupa dzieci kończy edukację przedszkolną.
Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci odchodzących do szkoły
na uroczystość Pożegnania Przedszkola 16 czerwca na godzinę 16.

Alpaki w naszym PrzedszkoluNasze sukcesy -absolwenci